CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ
CNPM QUANG MINH

Thông tin liên hệ
291/12 Trần Cao Vân - Thanh Khê
Đà Nẵng - Việt Nam
qmsoft.co@gmail.com
+84 905 37 55 45
+84 935 49 55 68
Follow Us

Phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý kho, quản lý bán hàng là công việc rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, các cửa hàng. Ngoài việc quản lý hàng hóa tồn trong kho, doanh nghiệp còn phải quản lý công nợ, doanh thu, lợi nhuận, quản lý các thu chi khác … Với khối lượng công việc nhiều như vậy, nếu chủ doanh nghiệp quản lý bằng sổ sách, chứng từ theo truyền thống thì sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và dễ sai lệch số liệu.

Để đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp trong khâu quản lý bán hàng, chúng tôi đã xây dựng thành công phần mềm quản lý bán hàng QM Sales Management cung cấp đầy đủ các chức năng từ nhập hàng hóa mua vào đến các chức năng xuất bán hàng hóa, quản lý kho, quản lý thu chi, doanh thu, lợi nhuận,… theo quy trình, nghiệp vụ quản lý bán hàng, quản lý kho.